Filozofie    Úkony    Reference    Kontakt    Impressum-Datenschutz

 

Filozofie

Zásady mé činnosti

Pro úspěch osobního poradenství mají enormní význam etické hodnoty ve spolupráci se zákazníky, možnými sociálními partnery a vedením podniku.
Nepostradatelné pro moji práci je úcta a respekt, toto tvoří základy pro konstruktivní spolupráci a optimální pracovní výsledky.
Transparentnost při realizaci projektů a během mediace je nepostradatelnou součástí mé činnosti.
Hospodářská činnost ve společnosti a sociální zodpovědnost za zaměstnance by se neměly vzájemně vylučovat a měly by být v rovnováze.