Filozofie    Úkony    Reference    Kontakt    Impressum-Datenschutz

 

Úkony

Podpora společnosti při zajišťování a získávání odborných sil v mezinárodním rámci.
Vývoj strategie udržitelných struktur dalšího vzdělávání ve společnosti systematickým rozvojem lidských zdrojů a strategií dalšího vzdělávání s cílem vytvořit demografickou změnu.

Podpora společnosti prostřednictvím podávání žádostí o veřejné prostředky a jejich využívání.

Školení na témata jako interkulturní kompetence, vedení zaměstranců, strategie při ucházení se o práci, časový management a zvládání konfliktů etc.