Filozofia  Usługi   Referencje  Kontakt  Impressum-Datenschutz

 

Filozofia

Zasady działania mojej firmy ;
Dla uzyskania sukcesu na obszarze doradztwa personalnego ogromne znaczenie mają

wartości etyczne we współpracy z klientami, ewentualnymi partnerami społecznymi i kierownictwem.

Ważne w mojej pracy są szacunek i respekt wobec każdego klienta .

Stanowią one podstawę konstruktywnej współpracy i optymalnych wyników pracy .

Przejrzystość w realizacji projektów i podczas mediacji jest istotnym elementen mojej pracy.

Działania gospodarcze w firmie oraz odpowiedzialność społeczna za pracowników nie powinny wykluczać się nawzajem i powinny być w równowadze.